Var kan jag kö­pa mat­tan?

På om­sla­get på LE­VA & BO num­mer 3 finns en så­dan där mat­ta i tren­digt möns­ter. Var hit­tar jag så­da­na mat­tor? Svar:

Leva & Bo - - Fråga Oss - PE­HR C

Mat­tor i vitt, bei­ge, grått och svart med gra­fis­ka möns­ter är tren­di­ga nu. Många av des­sa har det ma­roc­kans­ka mönst­ret Mo­o­rish­trel­lis som på­min­ner om äld­re lyk­tor. Många nya ry­a­mat­tor är gjor­da av po­ly­pro­pen, det vill sä­ga en sorts plast. Äk­ta ull är att fö­re­dra, men de är för­stås nå­got dy­ra­re. Mat­tan på bil­den he­ter Pa­do­va och kom­mer från Jo­tex och kos­tar 1 395 kro­nor.

MÖNST­RAD. Mat­tan Pa­do­va, av po­ly­pro­pen, 200 × 290 cen­ti­me­ter,

1 395 kro­nor, Jo­tex.

GRA­FISK. Ull­mat­ta De­co, 170 × 230 cen­ti­me­ter, 2 599 kro­nor, Åh­léns.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.