Bjud på sma­ker från värl­dens al­la hörn

Nu är det tid att nju­ta av vär­man­de mus­ti­ga sop­por! Här är fem fa­vo­ri­ter med spän­nan­de smak­sätt­ning­ar – från In­di­en, Frank­ri­ke, Ita­li­en, Ma­roc­ko och Thai­land.

Leva & Bo - - Innehåll - Av CA­RO­LI­NE HOF­BERG Foto OVE LIND­FORS

Muss­lor är både bil­ligt och festligt. Per­fekt bjudmat om man blir många. El­ler så kan det bli en var­dagsfa­vo­rit!

4 por­tio­ner • 2 nät­på­sar blå­muss­lor (2 kg) • 3 scha­lot­ten­lö­kar • 4 vit­löks­klyf­tor • 2 stjäl­kar ci­tron­gräs • 2 stjäl­kar sel­le­ri • 2 rö­da chi­li • 2 msk färsk fin­hac­kad ing­e­fä­ra • sol­ros­ol­ja • 1 burk ko­kos­mjölk, 400 ml • 1 li­ter vat­ten • 2 msk fisk­fond • 2 msk fisk­sås • 1 li­me, ri­vet skal och saft • 4 li­me­blad • 1 knip­pe hac­kad ko­ri­an­der

Bors­ta muss­lor­na un­der rin­nan­de kallt vat­ten, dra bort skäg­get och skra­pa bort smuts. Kas­ta de muss­lor som är öpp­na och in­te slu­ter sig när du knac­kar på dem.

Hac­ka lök och vit­lök. Ban­ka på ci­tron­grä­sets grova del med bak­si­dan på en kniv och de­la stjäl­kar­na mitt itu. Strim­la sel­le­rin tunt. Klyv en chi­li på läng­den, skra­pa slar­vigt bort kär­nor­na och strim­la chi­li­köt­tet.

Ski­va den and­ra chilin tunt och spa­ra till gar­ne­ring.

Fräs lök, vit­lök ci­tron­gräs, sel­le­ri, den strim­la­de chilin och ing­e­fä­ra i ol­ja i en stor gry­ta ut­an att det tar färg. Till­sätt ko­kos­mjölk, vat­ten och fond. Ko­ka un­der lock cir­ka 10 mi­nu­ter.

Blan­da i fisk­sås, li­me och tunt strim­la­de li­me­blad.

Öka vär­men och lägg i muss­lor­na. Ko­ka un­der lock tills al­la muss­lor öpp­nat sig, cir­ka 5 mi­nu­ter. Ska­ka gry­tan nå­gon gång un­der ti­den. Kas­ta de muss­lor som in­te öpp­nat sig.

Vänd för­sik­tigt ner färsk ko­ri­an­der och strö över ski­vad chi­li.

1

2

3

4

5

6

7

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.