Re­dak­tö­rer­na sva­rar på lä­sar­nas frå­gor

I LE­VA & BO num­mer 4 frå­ga­de en lä­sa­re om en rot­tingsof­fa. Han fick svar att en lik­nan­de finns på Svenskt tenn. Jag såg att det finns en rot­tingsof­fa av Fran­co Al­bi­ni för Si­ka de­sign som kos­tar 18 000 kro­nor. Den är nog li­te mind­re, men kanske än­då av int

Leva & Bo - - Innehåll - KRISTI­NA JANS­SON

Tack Kristi­na! Vi tip­sar här­med om den­na fi­na sof­fa, vi an­tar att du me­nar den vack­ra Bel­la­don­na de­sig­nad av Fran­co Al­bi­ni för Si­ka de­sign. Sof­fan finns bland an­nat att kö­pa hos Svens­sons i Lammhult för 19 385 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.