Em­ma in­re­der med dov färgska­la i hu­set

I no­vem­ber flyt­ta­de Em­ma Evens­son in i vil­lan i Katri­ne­holm och sat­te i gång att re­no­ve­ra. Nu är fa­vo­ri­trum­met var­dags­rum­met. – Det blev så him­la fint. Jag gil­lar den do­va färgskalan som vi har fått till. Här bor:

Leva & Bo - - Innehåll -

Em­ma Evens­son, 25, och Jim­mie Eklöf, 28.

Stu­de­rar, job­bar och är sek­re­te­ra­re i tjej- och kvin­no­jou­ren Mi­ran­da.

Hus på 104 kvadrat­me­ter, byggt 1904 i Katri­ne­holm.

varm­bolsva­gen40.

Gör:

Hem­met:

Instagram:

1 BE­TONG

”Den grå sof­fan från Mio köp­te vi när vi flyt­ta­de in. Den pas­sar väl­digt bra ihop med be­tong­bor­det som min sam­bo har gjort”, sä­ger Em­ma.

2 STIL­LE­BEN

En hem­gjord pap­pers­gran, sam­la­de in­red­nings­tid­ning­ar, ele­fan­tö­ra i kru­ka och en gam­mal in­du­stri­lam­pa bil­dar ett fint stil­le­ben i var­dags­rum­met. ORI­GI­NAL

”Trap­pan har vi lå­tit va­ra orörd med si­na mär­ken och knarr. Jag tror att den har sett li­ka­dan ut se­dan hu­set bygg­des och där­för vill vi gär­na lå­ta den va­ra.”

3 VIL­SAMT ”Här val­de vi att ta­pet­se­ra med en grå ta­pet och läg­ga en klas­sisk ek­par­kett.” VI­SA DITT

HEM! Vill du ock­så vi­sa upp ditt hem i LE­VA&BO? Mej­la di­na bäs­ta

bil­der till oss!

Pub­li­ce­ra­de bi­drag be­lö­nas med ett salt- och pep­par­set från

Sa­ga­form!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.