Mixa och mat­cha mönst­ra­de pry­lar

Leva & Bo - - Innehåll - Av EM­MY LUND­STRÖM

med stänkmålat möns­ter, 150 kro­nor, House of Rym. med snyg­ga de­tal­jer, 129 kro­nor, In­dis­ka. i svart och vitt, 40 × 60 cen­ti­me­ter,

303 kro­nor, House doctor. i sten­gods, 59 kro­nor, La­ger­haus. med frans, 40 × 90

cen­ti­me­ter, 79 kro­nor, Gra­nit. av an­tik­må­lat man­go­trä, 180 × 150 cen­ti­me­ter, 1 999 kro­nor, El­los.

Tren­digt mönst­rat i tvät­tad bo­mull, 499 kro­nor, El­los. Mönst­rad med bläck­mo­tiv i A5-stor­lek, 39 kro­nor, Åh­léns. Mönst­rad

249 kro­nor, H&M ho­me.

Mjölk­kan­na Köks­hand­duk

Skärm­vägg

påsla­kan­set,

skriv­bok

duk,

LE­VA&BO •

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.