Gör kö­ket till ett rum där al­la kan um­gås

Leva & Bo - - Redaktören -

ETT HÄR­LIGT LANT­KÖK är det många som dröm­mer om. Det är lyx­igt men än­då rustikt och en­kelt. Jag dröm­mer mest om käns­lan. Stor­le­ken och mys­fak­torn. Kö­ket där al­la sam­las, um­gås och trivs. Och det får gär­na va­ra helt nytt, med vack­ra vi­ta luc­kor, vi­trin­skåp med be­lys­ning och ru­sti­ka hand­tag i mo­dern stil. Ett lant­ligt kök blir hel­ler ald­rig omo­dernt och det kom­mer ald­rig att kän­nas fel. Läng­tar du ef­ter nytt kök, ki­ka i vår sto­ra gui­de med 15 nya kök på si­dan 40. Här finns även tren­di­ga kök och färg­star­ka va­ri­an­ter. Men öve­rallt är det my­sigt och om­bo­nat, pre­cis som det ska va­ra. Ett ljuv­ligt vitt bist­ro­kök är veckans fa­vo­rit på si­dan 18. Här finns idéer för dig med det lil­la kö­ket som ska få ett re­jält lyft.

Mys­fak­torn är minst li­ka vik­tig i bad­rum­met. Låt det kän­nas som ett in­rett rum med de­tal­jer som hör hem­ma i var­dags­rum­met. Ploc­ka in kvis­tar från na­tu­ren, ta in grö­na väx­ter och slö­sa med tän­da ljus och fi­na in­red­nings­de­tal­jer. Ett snyggt, stil­rent vi­trin­skåp gör un­der­verk i bad­rum­met. Både för för­va­ring och käns­la. Ki­ka på si­dan 48 och hit­ta idéer som pas­sar hem­ma hos dig. Följ med hem till Ulrika och Mag­nus som re­no­ve­rat sitt lil­la hus från 1930-ta­let i fle­ra år. Pa­ret har ska­pat ett dröm­hem i vitt med många vack­ra de­tal­jer och egen­de­sig­na­de lös­ning­ar. Hem­met hit­tar du på si­dan 54.

Gil­lar du den lyx­i­ga och gla­mo­rö­sa sti­len så kom­mer du att gil­la Mattias och Pa­triks jugendvåning i Gö­te­borg. Var­je sak har en histo­ria och möb­ler­na är spe­ci­al­gjor­da. Ki­ka in och bli in­spi­re­rad på si­dan 26.

Trev­lig läs­ning!

”Det får gär­na va­ra helt nytt, med vack­ra vi­ta luc­kor”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.