EX­KLU­SIVT MED TRÄ & MAR­MOR

Bru­na kök var pop­pis på 70-ta­let, nu är den var­ma fär­gen tillbaka, men i upp­da­te­rad ver­sion.­En kök­s­luc­ka i ask där åd­ring­en syns ige­nom, brun­bet­sad åt det es­pres­so­lin­kan­de hål­let. Så ser Bal­lings­lövs nya kök­s­luc­ka Bist­ro Ask brun­bets ut. Luc­kan ger ett e

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

×

LE­VA&BO •

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.