PA­RIS IN­SPI­RE­RAR

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Il­lust­ra­tö­ren Lo­vi­sa Bur­fitt sam­ar­be­tar med Hem­tex och vec­ka 12 kom­mer kol­lek­tio­nen Pa­ris ple­a­se som pryds av Lo­vi­sas ka­rak­tä­ris­tis­ka bil­der från vå­ra dröm­mars stad. Det blir tex­tili­er, för­va­ring, ke­ra­mik och plan­scher. Kopp med fat, 129 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.