RO­SA FLA­MINGOS

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Horn­bach in­spi­re­ras av fär­ger och in­tryck från Mi­a­mi be­ach den­na vår. Ro­sa fla­mingos finns bland an­nat på ta­pet och pryd­nads­kud­dar. Kud­de, 40 × 40 cen­ti­me­ter, 129 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.