VACK­RA SPEG­LAR

Speg­lar står högt i kurs nu och finns i mas­sor av fi­na va­ri­an­ter. Låt en spe­gel speg­la din in­red­nings­stil! Sto­ra bil­den, in­spi­ra­tion för bad­rum­met från Za­ra ho­me med en an­tik spe­gel. Sex­kan­tig spe­gel, Vo­ra, med kan­ter av ol­jad ek, 1 386 kro­nor, Bo­lia.com.

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

×

LE­VA&BO •

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.