NA­TUR­NÄ­RA FÅ­TÖLJ

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Aske­tisk i sitt ut­tryck, kom­for­ta­bel i sin käns­la. Så pre­sen­te­rar Norr­ga­vel sin nya få­tölj Ea­sy Chair med sa­del­gjord av lin, sitt­dy­na av häst­svansta­gel, rygg­kud­de av sjö­få­gel­fjä­der och fodral av na­tur­gar­vat Tärn­sjö­lä­der. Finns i ol­jad ek, 11 900 kro­nor, el­ler i svart­bets, 12 900 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.