VAC­KERT VEC­KA­DE

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Plis­se­rad kud­de från Iit­ta­las sam­ar­be­te med Is­sey Miy­a­ke. Vik­nings- och plis­se­rings­tek­ni­ken har Is­sey an­vänt i sitt kläd­ska­pan­de se­dan sent 80-tal. Kudd­fo­dral, Fisk­ben, 35 × 35 cen­ti­me­ter, 1 199 kro­nor styck.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.