MO­DERN KOP­PAR

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Klas­sisk kam­mar­ljus­sta­ke i mo­dern tapp­ning är bords­lam­pan Ele­gence som finns i kop­par-, mäs­sing- el­ler sil­ver­fi­nish,­8 × 13 cen­ti­me­ter, 299 kro­nor, Mio.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.