”Jag gil­lar dansk de­sign”

Ål­der: Fa­milj:

Leva & Bo - - Nyfiken På -

35. Gift med Ro­ber­to. Två sö­ner.

Pro­gram­pre­sen­ta­tör på TV4, låt­skri­va­re och ar­tist un­der nam­net ShawnDark.

Sö­der­malm, Stock­holm.

Gör:

Bor:

LYXAR MED KUD­DAR. ”Kud­dar kö­per jag mas­sor av. Nu gil­lar jag när det är li­te mer ne­utralt så det blir myc­ket svart, vitt och grått”, sä­ger Nanna Mar­to­rell.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.