BLOM­MAR RIK­LIGT

Leva & Bo - - Historiska Blommor -

1Pe­lar­go­nen ’Drott­ning­min­ne’ kom­mer från går­den Drott­ning­min­ne i söd­ra Jämt­land. Pe­lar­go­nen har fun­nits på går­den se­dan 1930-ta­let och Ruth som od­lar pe­lar­go­nen i dag är tred­je ge­ne­ra­tio­nen som tar hand om blom­man. Rut­hs far­mor ha­de all­tid pe­lar­go­nen i ös­ter­fönst­ret i kö­ket och i sö­der­fönst­ret i kam­ma­ren. När far­mo­dern gick bort tog Rut­hs mam­ma över an­sva­ret för pe­lar­go­nen och där­ef­ter blev det Rut­hs tur. Ruth har all­tid minst 2–3 ex­em­plar hem­ma på går­den för att va­ra sä­ker på att den ska le­va vi­da­re. Drott­ning­min­ne’ är en zonal-pe­lar­gon med en svag mör­ka­re ring, en så kal­lad zon, på bla­den. Blom­mor­na är halv­fyll­da och mörkt ce­ri­se med an­ty­dan till vi­ta pen­sel­drag i blom­mans mitt. Blom­mor­na sit­ter kvar ef­ter blom­ning­en.

MÅNGA BLOM­MOR. ’Drott­ning­min­ne’ är rik­blom­man­de och har ett kraf­tigt växt­sätt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.