KUL­TUR­ARV

Leva & Bo - - Historiska Blommor -

ÅÅVaru­mär­ket Grönt kul­tur­arv har ska­pats för att mär­ka hi­sto­riskt in­tres­san­ta väx­ter. ÅÅDet krävs att ar­ten el­ler sor­ten od­la­des i Sve­ri­ge fö­re 1940, 1950 el­ler 1960 – be­ro­en­de på växtslag – med väl do­ku­men­te­rad histo­ria. ÅÅDet ska va­ra sor­ter fram­tag­na­i Sve­ri­ge el­ler spon­tant upp­kom­met ma­te­ri­al som be­döms va­ra värt att be­va­ra oav­sett­ål­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.