VITBLOMMANDE PE­LAR­GON FRÅN SKÅ­NE

Leva & Bo - - Historiska Blommor -

2Pe­lar­go­nen ’Kar­na’ går att spå­ra tillbaka till söd­ra Skå­ne i bör­jan av 1900-ta­let. Sig­ne som äger pe­lar­go­nen i dag fick den av sin mor när hon gif­te sig 1956. Sig­nes mor var född 1895. Sig­nes mor­mor Kar­na, som var den förs­ta ge­ne­ra­tio­nen att od­la pe­lar­go­nen, har fått ge namn åt sor­ten. Kar­na bod­de på en bond­gård i Väst­ra Torp ut­an­för Trel­le­borg i bör­jan av 1900-ta­let. Där stod pe­lar­go­nen på går­dens glas­ve­ran­da un­der som­ma­ren och på vin­tern flyt­ta­des den in i sa­len. Sig­ne be­rät­tar att hon plan­te­rar nya stick­ling­ar var­je år och att sor­ten trivs både in­ne och ute. ’Kar­na’ är en zonal­pe­lar­gon med halv­fyll­da vi­ta blom­mor som skif­tar i grönt. Blom­mor­na har en­dast någ­ra få stån­da­re ut­an pol­len. De viss­na blom­mor­na sit­ter kvar ef­ter blom­ning­en. Bla­den är mörkt grö­na med en tyd­lig mör­ka­re ring.

TRIVS IN­NE & UTE. ’Kar­na’ är en zonal­pe­lar­gon. Bla­den är mörkt grö­na med en tyd­lig mör­ka­re ring.

VAC­KER. ’Kar­na’ har halv­fyll­da vi­ta blom­mor

som skif­tar i grönt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.