Topp­mo­dernt och tid­löst

Leva & Bo - - Historiska Blommor -

1Kvä­nums nya kök In­tro är till­ver­kat i trend­rätt trä. Kö­kets lå­ga sock­lar, list­verk i trä och smäck­ra pe­la­re mel­lan skå­pen bi­drar till ett nätt och ele­gant ut­tryck. In­tro pre­sen­te­ras i alm, men kan även be­stäl­las i träsla­gen ask, ek och rökt ek.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.