Stil­rent i svart­vitt

Leva & Bo - - Inspiration -

8Ekerö vit Marbodal är både in­bju­dan­de och spän­nan­de när det vi­ta mö­ter den svar­ta bänk­ski­van. En funk­tio­nell mil­jö som ba­lan­se­ras av det vit­bet­sa­de trä­gol­vet. Med den sto­ra ned­fäll­da häl­len pla­ce­rad i det sned­ställ­da hör­net ut­nytt­jas ut­rym­met max­i­malt. Många rym­li­ga lå­dor ger gott om för­va­rings­ut­rym­men.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.