Ny­het till vå­ren

Leva & Bo - - Inspiration -

6Köks­fron­ter­na Tor­hamn i mas­sivt trä och ek­fa­ner är en spän­nan­de ny­het från Ikea. Luc­kor­na ger kö­ket en ru­stik och varm käns­la. Till kö­ket in­tro­du­ce­ras även den nya se­ri­en Var­da­gen som be­står av tex­tili­er, till­be­hör och red­skap som tål att an­vän­das var­je dag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.