En­kelt & ex­klu­sivt

Leva & Bo - - Inspiration -

5Här har man an­vänt den nya över­fal­sa­de luc­kan Ingrid i ett kök där det klas­sis­ka och sam­ti­da möts på ett själv­klart sätt. Mäs�sings­de­tal­jer som syn­li­ga gång­järn, hand­tag och blan­da­re, kom­plet­te­rat med en tå­lig bänk­ski­va i kom­po­sit­sten, är någ­ra av in­gre­di­en­ser­na. Ex­klu­si­va vit­va­ror i kom­bi­na­tion med en­kel­het ger kö­ket ka­rak­tär.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.