1700-talsin­spi­re­rat

Leva & Bo - - Inspiration -

9Ti­bro Gustav är ett kök med in­spi­ra­tion häm­tad från 1700ta­let. Färg, ma­te­ri­al och de­talj­ri­ke­dom har nog­grant pro­vats och valts ut för att ska­pa en ge­di­gen käns­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.