Smar­ta lös­ning­ar

Leva & Bo - - Inspiration -

10I kö­ket Ar­ki­tekt plus ryms både en vinkyl och hyll­plan för kok­böc­ker från värl­dens al­la hörn el­ler and­ra trev­li­ga in­red­nings­de­tal­jer som man gär­na vi­sar upp. Ram­hyl­lan är en av Mar­bo­dals se­nas­te in­no­va­tio­ner och finns i fy­ra oli­ka mo­del­ler. Det här kö­ket pas­sar per­fekt för dig som gil­lar smar­ta lös­ning­ar för kre­a­tiv mat­lag­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.