Om­bo­nat & per­son­ligt

Leva & Bo - - Inspiration -

11Kök­s­luc­kan Malevik ljus med lig­gan­de trä­st­ruk­tur. Här finns disk­ställ i vägg­skå­pen och prak­tiskt an­pas­sad låd­in­red­ning. Bänk­ski­van i la­mi­nat he­ter Rost och sam­spe­lar fint med spi­sens stänk­skydd och gol­vet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.