Klas­siskt & lant­ligt

Leva & Bo - - Guide -

14Lant­ligt lind­bloms­grönt kök i mo­dern tapp­ning. Ska­pa en käns­la av plats­byggt­kök med nya, klas­sis­ka se­ri­en Bist­ro. Bist­ro är en slät kök­s­luc­ka­med nå­got av­run­dad kant. De klas­siska­luc­kor­na tar oss tillbaka till en svun­nen­tid, men in­si­dan rym­mer fort­fa­ran­de de all­ra se­nas­te funk­tio­ner­na.­

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.