”Jag älskar att sy och pyss­la så jag by­ter of­ta kud­dar, plä­dar och över­kast”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

PÅ GOL­VEN i pa­rets vit­put­sa­de hus lig­ger ge­dig­na trä­golv som tro­ligt­vis le­gat där se­dan hu­set bygg­des. Det finns även en fin, li­ten gjut­järn­ska­min kvar från den ti­den. Rum­men är in­red­da med en ljus grund där trä och grå to­ner ska­par en varm käns­la. Möb­ler­na be­står av en mix av gam­malt, nytt, lant­ligt och mo­dernt.

– Vi gil­lar att ta in trä och skinn i vår in­red­ning och kon­jaks­fär­gat skinn finns som en röd tråd i he­la vårt hem. Jag älskar att sy och pyss­la så jag by­ter of­ta kud­dar, plä­dar och över­kast, sä­ger Ulrika.

PÅ VÄG­GAR­NA ÄR det spar­samt med tav­lor.

– And­ra får till så him­la snyg­ga ta­vel­väg­gar men själv lyc­kas jag in­te. Jag har för­sökt ett par gång­er men det slu­tar all­tid med att de åker ner igen. Även om jag tän­ker att det ha­de va­rit fint med tav­lor så gil­lar jag nog egent­li­gen­de lug­na, lju­sa väg­gar­na bäst. De blir en fin fond åt in­red­ning­en, sä­ger Ulrika.

Hu­set på 118 kvadrat­me­ter är byggt 1938 och ut­byggt

2

LANT­KÖK

3

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.