Ci­tronsnur­ror

Leva & Bo - - Sött & Gott -

32 styc­ken • 1 pkt jäst för sö­ta de­gar • 100 g mar­ga­rin el­ler smör • 3 dl mjölk • 1 ägg • ¾ dl ljus si­rap • 1 tsk salt • cir­ka 11 dl ve­te­mjöl Fyll­ning: • 150 g mar­ga­rin el­ler smör • 1 dl strö­soc­ker • fin­ri­vet skal från 1 ci­tron • 1 msk pres­sad ci­tron • 2 msk ve­te­mjöl Gar­ne­ring: • smält mar­ga­rin el­ler smör • strö­soc­ker

Smu­la jäs­ten i en bun­ke. Smält mar­ga­rin el­ler smör i en ka­strull, till­sätt mjöl­ken och värm tills fing­er­varm.

Häll li­te av degväts­kan över jäs­ten och rör så att jäs­ten lö­ser sig. Till­sätt res­ten av degväts­kan, ägg, si­rap, salt och mjö­let.

1

2

Ar­be­ta ihop de­gen och låt jä­sa un­der bak­duk i 30 mi­nu­ter. Gör fyll­ning­en. Blan­da mar­ga­rin el­ler smör, soc­ker, ci­tron­skal, ci­tronsaft och ve­te­mjöl i en skål.

Ta upp de­gen på ett mjö­lat bak­bord och ar­be­ta den nå­got. De­la i två de­lar och kav­la ut var­je del till en rek­tang­el som mä­ter 30 × 35 cen­ti­me­ter.

Bred hälf­ten av fyll­ning­en ovan­på en rek­tang­el. Vik den öv­re hal­van över den ned­re. Skär ka­kan i 16 lång­sma­la rem­sor. Vrid rem­san någ­ra varv och for­ma en snur­ra. Gör li­ka­dant med den and­ra rek­tang­eln.

Lägg snur­ror­na på bak­plåts­pap­pers­kläd­da plå­tar och låt dem jä­sa i cir­ka 30 mi­nu­ter un­der bak­duk.

Gräd­da bul­lar­na i mit­ten av ug­nen i 225 gra­der i 8-10 mi­nu­ter. Låt snur­ror­na sval­na på ett gal­ler.

Pens­la snur­ror­na med smält mat­fett och dop­pa dem i soc­ker.

4

5

6

7

8

MED PÄRL­SOC­KER. Des­sa bul­lar har allt. Man­del­mas­sa, apel­sin – och cho­klad!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.