Giff­lar fyll­da med ap­ri­kos & cho­klad

Leva & Bo - - Sött & Gott -

Tor­ka­de ap­ri­ko­ser och vit cho­klad är en jättegod fyll­ning i de här giff­lar­na. Prö­va du ock­så! Ap­ri­ko­ser­na­kan er­sät­tas med tor­ka­de jord­gub­bar. De bru­kar säl­jas i lösvikt i li­te stör­re livs­me­dels­bu­ti­ker.40 styc­ken • 1 pkt jäst för sö­ta de­gar • 150 g mar­ga­rin el­ler smör • 5 dl mjölk • 1 ½ dl strö­soc­ker • 2 tsk mald kar­de­mum­ma • 1 tsk salt • 13–14 dl ve­te­mjöl Fyll­ning: • 12 tor­ka­de ap­ri­ko­ser • 100 g vit cho­klad • 200 g mar­ga­rin el­ler smör • 1 dl strö­soc­ker Pens­ling: • upp­vis­pat ägg • pärl­soc­ker

Smu­la jäs­ten i en bun­ke. Smält mar­ga­rin el­ler smör i en ka­strull och till­sätt mjöl­ken.

Låt degväts­kan bli fing­er­varm. Till­sätt li­te av degväts­kan till jäs­ten och rör så att jäs­ten lö­ser sig. Rör ner res­ten av degväts­kan, soc­ker, kar­de­mum­ma, salt och det mesta av ve­te­mjö­let.

Ar­be­ta ihop till en kladd­fri deg och låt den jä­sa un­der bak­duk i 30 mi­nu­ter. Skär ap­ri­ko­ser­na i små bi­tar och hac­ka cho­kla­den grovt.

Blan­da ap­ri­ko­ser, cho­klad, mar­ga­rin el­ler smör och soc­ker till en bred­bar fyll­ning.

Ta upp de­gen på ett mjö­lat bak­bord och ar­be­ta den nå­got. De­la de­gen i 4 jämn­sto­ra de­lar och kav­la ut var­je till en run­del som mä­ter 30 cen­ti­me­ter i di­a­me­ter.

De­la run­deln i 10 tårt­bi­tar. Lägg en klick av fyll­ning­en där tårt­bi­ten är som bre­dast och rul­la ihop till en gif­fel.

Lägg giff­lar­na på en bak­plåts­pap­pers­klädd plåt och låt dem jä­sa i cir­ka 30 mi­nu­ter.

Pens­la med upp­vis­pat ägg och strö över pärl­soc­ker. Gräd­da i mit­ten av ug­nen i 225 gra­der i cir­ka 8 mi­nu­ter.

Låt giff­lar­na sval­na på ett gal­ler.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.