Äp­pel­bul­lar med ko­kos i lång­pan­na

4

Leva & Bo - - Sött & Gott -

20 styc­ken • 1 ½ dl mjölk • ½ pkt jäst för sö­ta de­gar • 50 g mar­ga­rin el­ler smör • ½ dl strö­soc­ker • ½ tsk salt • 4 dl ve­te­mjöl + till ut­bak­ning­en Fyll­ning: • 50 g mar­ga­rin el­ler smör • 2 msk strö­soc­ker • 1 tsk va­nilj­soc­ker • 1 ½ äpp­le Ko­kostop­ping: • 1 dl strö­soc­ker • 1 dl ko­kos • 50 g mar­ga­rin el­ler smör • ½ dl ve­te­mjöl

Värm mjöl­ken till 37 gra­der. Blan­da mjölk och jäst i en li­ten skål, rör så att jäs­ten lö­ser sig.

Blan­da mar­ga­rin el­ler smör och soc­ker i en bun­ke. Till­sätt salt, 4 dl ve­te­mjöl och mjölk­bland­ning­en. Ar­be­ta ihop till en klad­dig deg.

Låt de­gen jä­sa över­täckt i en tim­me.

1

2

3

Blan­da mar­ga­rin el­ler smör, soc­ker och va­nilj­soc­ker till en bred­bar bland­ning. Skär äpp­let i små tär­ning­ar.

Rör ihop soc­ker, ko­kos, mar­ga­rin el­ler smör och ve­te­mjöl i en bun­ke.

Ta upp de­gen på ett mjö­lat bord och ar­be­ta den nå­got, den ska va­ra li­te klad­dig.

Kav­la ut de­gen till en rek­tangu­lär plat­ta som mä­ter 25 × 30 cen­ti­me­ter.

Bred på fyll­ning­en och för­de­la äp­pel­bi­tar­na ovan­på. Rul­la ihop till en rull­tår­ta och skär den i 20 jämn­sto­ra skivor.

Lägg ski­vor­na tätt i en bak­pap­pers­klädd lång­pan­na som mä­ter 22 × 30 cen­ti­me­ter.

Låt ka­kan med bul­lar­na jä­sa i yt­ter­li­ga­re 30–40 mi­nu­ter. För­de­la ko­kostop­ping­en ovan­på.

Gräd­da en bit ner i ug­nen i 200 gra­der i cir­ka 15 mi­nu­ter. Lyft upp bak­plåts­papp­ret med ka­kan ef­ter en stund och låt den sval­na på ett gal­ler. Skär ka­kan i ru­tor.

5

6

7

8

9

10

11

KO­KOS & ÄPP­LE. Äp­pel­bul­lar med ett täc­ke av ko­kos.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.