Var kan jag hit­ta ste­gen och kor­gar­na?

Tack för en bra tid­ning med fi­na tips och råd! Tex­ten till ett tips syn­tes in­te på si­dor­na om tvätt­stu­ge­in­red­ning i LE­VA & BO num­mer 8. Kan ni sä­ga var man hit­tar ste­gen med kor­gar­na och vad den kos­tar?

Leva & Bo - - Fråga Oss - KERSTIN

Ste­gen av me­tall som är fin att hänga gre­jer på kom­mer från Gra­nit. Den mä­ter 40 × 170 cen­ti­me­ter och kos­tar 499 kro­nor. Även kor­gar­na av stål kom­mer från Gra­nit och kos­tar 129–159 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.