Hur får jag till soc­kerka­kan?

Jag älskar soc­kerka­kor, men jag får näs­tan ald­rig till dem. De sjun­ker of­ta ihop på mit­ten och blir ald­rig fluf­fi­ga som jag vill ha dem. Har ni någ­ra tips?

Leva & Bo - - Fråga Oss - AN­NIE

Det finns någ­ra sa­ker som är vik­ti­ga att tän­ka på. Vis­pa in så myc­ket luft som möj­ligt när ägg och soc­ker blan­das. An­vänd gär­na el­visp. I en del re­cept ska smör och soc­ker rö­ras ihop och även då är det vik­tigt att bland­ning­en blir slät och att äg­gen rörs ner ett och ett sam­ti­digt som du rör. Mjöl och bak­pul­ver ska blan­das no­ga in­nan det rörs ner. Hit­ta rätt tem­pe­ra­tur för din ugn. Ka­kan ska stäl­las in i upp­värmd ugn så fort som möj­ligt. Öpp­na in­te luc­kan de förs­ta 20 mi­nu­ter­na och så få gång­er som möj­ligt ef­ter det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.