Finns lam­pan att kö­pa?

Var kom­mer den häf­ti­ga, vi­ta lam­pan som ser ut som ett te­fat ifrån, som fanns med i LE­VA & BO num­mer 8 på si­dan 26?

Leva & Bo - - Fråga Oss - PETER

Svar:

Lam­pan hem­ma hos Maiju i fins­ka Va­sa är en rik­tig klas­si­ker form­gi­ven av den fins­ke de­sig­nern Yki Num­mi. Lam­pan he­ter Lok­ki, vil­ket be­ty­der fisk­mås på fins­ka, och den är i akryl och ska­pa­des re­dan på 60-ta­let. Lam­pan ger både di­rekt och in­di­rekt ljus. och finns att kö­pa för cir­ka 3 500 kro­nor hos bland an­nat Norr­malms el.

I TA­KET. Lam­pan Maiju är form­gi­ven av Yki Num­mi och kos­tar 3 500 kro­nor hos Norr­malms el.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.