”Jag har all­tid pro­jekt på gång”

Ma­ria älskar diy-pro­jekt och drar sig in­te för att ploc­ka fram färg­bur­ken. Möb­ler hit­tar hon li­te öve­rallt och in­spi­ra­tio­nen kom­mer of­tast från Instagram. – Mitt näs­ta pro­jekt är att må­la var­dags­rumsta­ket vitt, sä­ger hon. Här bor:

Leva & Bo - - Läsarhemmet -

Ma­ria Björn, 41, Jo­nas Wallin­der, 43, och bar­nen Gustaf, 8, och Oscar, 7. För till­fäl­let hem­ma.

Ked­je­hus på 140 kvadrat­me­ter i Val­bo ut­an­för Gäv­le.

mim­mis­bo.

Gör: Hem­met:

Instagram:

1 KUD­DAR

Kud­dar från Svenskt tenn, Mio och Ikea. Bor­det är ett lop­pis­fynd. Ljus­sta­kar och sof­fa från Mio.

2 RAN­DIGT

”I sov­rum­met har jag satt ett ran­digt tyg på väg­gen. Säng­ga­veln och pal­len har jag gjort själv.” KÖKSÖ

”Kö­ket Li­din­gö är från Ikea. Den lil­la köksön har jag må­lat svart. Mat­tan är från Hem­tex.

3

HYL­LA ”Jag tyc­ker om diy­pro­jekt! Loc­ken på bur­kar­na har jag spre­jat i svart och va­sen har jag tej­pat först och se­dan spre­jat ran­dig.” VI­SA DITT

HEM! Vill du ock­så vi­sa upp ditt hem i LE­VA&BO? Mej­la di­na bäs­ta

bil­der till oss!

Pub­li­ce­ra­de bi­drag be­lö­nas med ett salt- och pep­par­set från

Sa­ga­form!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.