ULRIKA NORD­LIN­DER

re­dak­tör LE­VA & BO

Leva & Bo - - Redaktören -

Mi­na fa­vo­ri­ter!

1 Bord Höll­vi­ken med lyx­ig grå kalk­stenstopp, 6 490 kro­nor, Ma­vis. 2 Söt kud­de Nor­ma, 99 kro­nor, El­los. 3 Sof­fa Ori­go, 2,5-sits med di­van, i ljuv­lig pa­stel­lig färg, 24 995 kro­nor, Mio. 4 Vas i grönt pors­lin, 129 kro­nor, burk med lock, 99 kro­nor, Åh­léns.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.