SOLSPEGEL

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

En guld­fär­gad rund spe­gel i form av en sol ly­ser upp rum­met. Cir­ka 60 cen­ti­me­ter i di­a­me­ter, 620 kro­nor, Za­ra ho­me.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.