STIL­REN I TA­KET

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Pen­del­lam­pan Bub­bles i svart stål har en guld­fär­gad in­si­da, 23 cen­ti­me­ter hög, cir­ka 390 kro­nor, Mark­slöjd.

KONST­VERK. ”Al­la mi­na dröm­fång­a­re är gjor­da av åter­vun­net ma­te­ri­al. Jag änd­rar dem li­te he­la ti­den och ing­en är den and­ra lik. De störs­ta är 170 cen­ti­me­ter höga och 50 cen­ti­me­ter bre­da, sä­ger Lou­i­se Ral­vert.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.