Dan­sa­re och ko­re­o­graf

Ål­der: Fa­milj:

Leva & Bo - - Nyfiken På -

38. Mam­ma, pap­pa, bror och bror­sö­ner.

Dan­sa­re, ko­re­o­graf och fö­re­lä­sa­re. Ak­tu­ell med dans­sho­wen ”En dans på ro­sor”.

Stock­holm.

Gör:

Bor:

PER­SON­LIGT. Dan­sa­ren Tobias Karls­son gil­lar att kö­pa in­red­ning till hem­met i Stock­holm när han är ut­om­lands.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.