”Vårt hem är en sa­lig bland­ning av sti­lar”

Ett hem fyllt av lop­pis­fynd och kre­a­ti­vi­tet. Här sam­sas fle­ra oli­ka sti­lar, och charm är vik­ti­ga­re än kän­da de­sig­ner­namn. Väl­kom­men hem till Lin­da, Lars, Max och Wil­ma i Nac­ka ut­an­för Stock­holm.

Leva & Bo - - Mitt Drömhem - Av AN­NA AHLHOLM Foto SO­FI SYKFONT

TRIVS I NAC­KA

1

2 PER­SON­LIGT

Längs ena väg­gen i var­dags­rum­met står ljus­sta­kar, kak­tu­sar och

tav­lor sam­la­de på en lång för­va­rings­mö­bel.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.