GRUPPERA KRU­KOR

Leva & Bo - - Vackra Blommor -

2Gör ett stil­le­ben som går i ro­sa fär­ger på både kru­kor och blom­mor men bryt av med oli­ka struk­tu­rer. En späd blom­man­de pop­pel mat­chas upp med den maf­fi­ga ro­sa hor­ten­si­an och kom­plet­te­ras med ett ex­o­tiskt in­slag av den köt­tä­tan­de Sar­ra­ce­nia leucop­hyl­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.