BLAN­DA FÄR­GER

Leva & Bo - - Vackra Blommor -

4Hor­ten­si­or finns i en upp­sjö oli­ka sor­ter och det som finns på kru­ka i bu­tik är sä­songs­sor­ter. Ro­sa, blå och vit hor­ten­sia är de van­li­gas­te och finns i oli­ka stor­le­kar. Mi­ni­hor­ten­si­or är vack­ra att ha som de är i små kru­kor kom­plet­te­ran­de till and­ra stör­re blom­mor, el­ler i samplan­te­ring­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.