SKA­PA KON­TRAST

Leva & Bo - - Vackra Blommor -

6Bryt av en still­sam och ned­to­nad in­red­ning med färg­starkt blå hor­ten­sia. Skul­le en kvist av blom­man gå av, snit­ta den och ställ ned i en mind­re vas med vat­ten. Ge­nom att lå­ta va­sen ta upp fär­gen från hor­ten­si­an ska­pas ett vac­kert blick­fång.

KOM­BI­NE­RA. Pärl­hy­a­cint och hor­ten­sia är fi­na till­sam­mans.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.