TOR­KA BLOM­MOR­NA

Leva & Bo - - Vackra Blommor -

8Tor­ka di­na hor­ten­si­or så att de står sig för­e­vigt! Snit­ta hor­ten­si­an och ställ den i en vas med vat­ten, for­sätt att snit­ta den och byt vat­ten tills du ser att hor­ten­si­an bör­jar tor­ka upp. Då häl­ler du bort vatt­net och lå­ter den tor­ka. För att blom­man ska be­hål­la sin färg, bör den und­vi­ka di­rekt sol­ljus, men än­då stå ljust. En hor­ten­sia som tor­kar i so­len kan för­lo­ra sin na­tur­li­ga färg och bli varmt brun.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.