VATTNA LI­TE VAR­JE DAG

Leva & Bo - - Vackra Blommor -

ÅÅHor­ten­si­an be­hö­ver vat­ten of­ta, och lät­tast är li­te vat­ten var­je dag (un­ge­fär 1 dl men det­ta be­ror på dess stor­lek) och jor­den ska helst tor­ka upp nå­got mel­lan vatt­ning­ar­na. ÅÅBäst är om den får vat­ten un­der­i­från (i bot­ten på yt­ter

kru­kan), men låt den ald­rig stå i vat­ten. ÅÅUn­der de förs­ta tre–fy­ra vec­kor­na be­hö­ver hor­ten­si­an in­te

nä­rings­vatt­nas, men där­ef­ter är en gång i vec­kan bra. ÅÅSkul­le hor­ten­si­an slo­ka kan det be­ty­da att den be­hö­ver

vat­ten, står i di­rekt sol el­ler i vat­ten. ÅÅPla­ce­ra hor­ten­si­an i ett föns­ter el­ler på en ljus plats i rum­met, men in­te i di­rekt sol­ljus ef­tersom det kan få den att slok­na. Un­der som­ma­ren trivs den även på bal­kong el­ler ute­plats och då helst i halv­skug­gigt lä­ge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.