1 Ti­digt vårtecken

Namn: Kol­lek­tion: Till­ver­ka­re:

Leva & Bo - - Snabbfixat -

Zebrawood. Cu­rio. Co­le & Son. Skim­ran­de mi­ne­ra­ler, trä­fib­rer, havs­ko­ral­ler och ädel­ste­nar har satt to­nen för Co­le & Sons vac­kert ge­nom­tänk­ta ta­pet­kol­lek­tion Cu­rio. Kol­lek­tio­nen be­står av tolv möns­ter och finns i bu­tik från och med 15 mars. 479 kro­nor per rul­le.

co­le-and-son.com.

Pris: Mer in­fo:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.