2 Ret­ro­käns­la

Namn: Kol­lek­tion: Till­ver­ka­re:

Leva & Bo - - Stor Guide -

7708. Bo­ro­san 14. Borå­sta­pe­ter Pris­värd ta­pet som klist­ras di­rekt på väg­gen. 50-tal­s­käns­la över mönst­ret. 178 kro­nor per rul­le.

bo­ras­ta­pe­ter.se.

Pris: Mer in­fo:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.