SANDBERG WALL­PA­PER

Leva & Bo - - Stor Guide -

5 Ny & som­mar­söt

Sol­bac­ken. Tra­di­tion. Sandberg wall­pa­per. In­går i en ny kol­lek­tion med möns­ter från både går­dar och torp. Den här ju­gend­ta­pe­ten finns i fle­ra oli­ka pa­stell­fär­ger. Klist­ras di­rekt på väg­gen. 960 kro­nor per rul­le.

sand­berg­wall­pa­per.se.

Pris: Mer in­fo:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.