8 Här­ligt oran­ge

Namn: Kol­lek­tion: Till­ver­ka­re:

Leva & Bo - - Stor Guide -

Gårds­kon­to­ret. Ta­pe­ter och bår­der. Gysinge bygg­nads­vård. Ta­pe­ten hit­ta­des i ett gam­malt kon­tor på Wi­rums sä­te­ri i Små­land och här­stam­mar tro­li­gen från 1880-ta­let. Pap­persta­pet som är kantsku­ren och ex­tra tvätt­bar. Finns även i grått. 690 kro­nor per rul­le.

gysinge.com.

Pris: Mer in­fo:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.