11 Pas­sar till tor­pet

Namn: Kol­lek­tion: Till­ver­ka­re:

Leva & Bo - - Stor Guide -

Os­kar. Hi­sto­ris­ka ta­pe­ter. Durotapeter. Den här klas­sis­ka pap­persta­pe­ten­här­stam­mar från Häl­sing­land, mönst­ret till­kom­ti­digt på 1800-ta­let. 699 kro­nor per rul­le.

du­roswe­den.se.

Pris: Mer in­fo:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.