SANDBERG WALL­PA­PER

Leva & Bo - - Stor Guide -

19 Skog på väg­gen

Vin­ter­skog. Skog. Sandberg wall­pa­per. Mönst­ret med en aning om skog i nor­diskt vin­ter­ljus pas­sar i de fles­ta hus. Di­gi­talt tryckt ta­pet som sätts upp i ett styc­ke. Non wo­ven.

3 320 kro­nor för 360 × 270 cen­ti­me­ter.

sand­berg­wall­pa­per.se.

Pris:

Mer in­fo:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.