20 Mil­jö­vän­lig bo­mull

Namn: Kol­lek­tion: Till­ver­ka­re:

Leva & Bo - - Stor Guide -

Sweet cot­ton. Majvillan ta­pe­ter. Majvillan. Mönst­ret finns i fle­ra fär­ger, ta­pe­ten klist­ras på ta­pe­ten och är till­ver­kad i Sve­ri­ge. Li­te 50-tal över mönst­ret som pas­sar öve­rallt. 795 kro­nor, el­los.se.

majvillan.se.

Pris: Mer in­fo:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.